Gevelreiniging

Gevels reinigen en impregneren

Gevels reinigen en impregneren

Gevels staan bloot aan verschillende mechanismen welke verantwoordelijk zijn voor de verwering, aantasting en / of vervuiling van de gevel. Hierbij is vocht c.q. water de katalysator.

Op vochtige ondergronden ontwikkelen zich algen, mossen en schimmels. Deze houden het vocht vast en verhinderen droging van de ondergrond. Hierdoor zal altijd schade ontstaan aan de ondergrond. Daarnaast leidt dit tot een enorm energieverlies. Wanneer het vochtpercentage in de gebruikte materialen toeneemt met 3% t.o.v. een droge situatie, zal de isolatiewaarde met bijna 50% afnemen.

Het reinigen van de gevel is een belangrijke voorwaarde om het schadeverloop te doorbreken en verantwoorde beschermingsmaatregelen te kunnen nemen.

Zonder vocht of water zouden bovengenoemde problemen niet of nauwelijks bestaan. De oplossing ligt dus grotendeels in het waterafstotend maken van de gevel. Dit wordt bereikt door de gevel te hydrophoberen, waarbij de ondergrond dampdoorlatend blijft.

Haenen Onderhoud beheerst diverse reinigingstechnieken, waaronder het Hot Aqua-Blast systeem en het Torbo Soft-Straal systeem, en kan dus de reinigingsmethode exact afstemmen op bijna iedere specifieke situatie.

Hot Aqua-Blast reiniging is een methode van reiniging waarbij de gevel wordt gereinigd met kokend heet water in combinatie met hogedruk.

Het Torbo-Soft-Straal systeem is een “zacht” straal systeem waarbij de gevel gereinigd wordt d.m.v. stralen met een mengsel van lucht, water en straalmiddel. Door de keuze voor een fijn straalmiddel wordt schade aan de ondergrond (stenen of voegwerk) voorkomen.

Uiteraard wordt van te voren vrijblijvend een reinigingsadvies en offerte uitgebracht.